Parafia Piusa X w Rudzie Śląskiej

Gdzie jesteś

Początek Wspólnoty Różaniec Rodziców

LogowanieRóżaniec Rodziców •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez BK•   
••piątek•, 17 •kwietnia• 2015 20:32•

MB Oliwska

 

Różaniec rodziców za dzieci.

 

Powstanie Różańca Rodziców.

   Inicjatywa Różańca Rodziców powstała w katolickiej wspólnocie modlitewno - ewangelizacyjnej Marana Tha z Gdańska Oliwy na rekolekcjach w dn. 8 września 2001 roku i działa jako Dzieło Modlitwy Różańcowej rodziców w intencji dzieci przy parafii Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie.

 

   Na czym polega Różaniec Rodziców? Jest to rodzaj modlitwy za dzieci polegający na odmówieniu codziennie jednej dziesiątki różańca w intencji naszych dzieci i dzieci objętych modlitwą danej róży. Różaniec Rodziców nie ma jakichś specjalnych formuł organizacyjnych, a oparty jest na znanym schemacie Róż Żywego Różańca. Dwadzieścia osób łączy się we wspólnej modlitwie różańcowej w intencji swoich dzieci tworząc Różę Rodziców. Każda osoba wpisywana do Róży otrzymuje Akt zawierzenia i wyznaczoną - do rozważania w miesiącu przystąpienia - tajemnicę różańca św. Otrzyma również rozważania, które swoją treścią przywołują intencje modlitwy i pomagają w uporządkowaniu modlitwy, zwłaszcza na początku.

 

   Modlitwę rozpoczynamy odmawiając na wstępie Akt Zawierzenia. Odmawiamy go jeden raz w pierwszym dniu. Potem odnawiamy ten Akt co roku w dniu 8 grudnia w łączności z wszystkimi rodzicami na całym świecie, którzy modlą się za swoje dzieci. Codziennie przez cały miesiąc odmawiamy dziesiątkę różańca (Ojcze nasz…/ 10 x Zdrowaś Maryjo…/ Chwała Ojcu…) rozważając wyznaczoną tajemnicę. W następnym miesiącu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca, sami zmieniamy tajemnicę przechodząc do rozważania kolejnej (o jedną do przodu) wg porządku tajemnic różańca św. – radosne, światła, bolesne i chwalebne. Osoba, której w danym miesiącu wypada rozważanie tajemnicy I radosnej odmawia również modlitwy wstępne – na krzyżyku Wierzę w Boga, następnie Ojcze nasz…, 3 x Zdrowaś Maryjo…( o wiarę, nadzieję i miłość) i Chwała Ojcu…, po czym swoją dziesiątkę.

 

   Nie uczestniczymy w żadnych zebraniach czy też spotkaniach, a dziesiątkę różańca odmawiamy w czasie i miejscu najbardziej dogodnym dla nas. Codziennie powierzamy Bogu przez ręce Maryi nasze dzieci i dzieci pozostałych 19 rodziców. W ten sposób za każde z dzieci odmawiany jest cały różaniec.

 

   Modlimy się za dzieci własne, jak również za wszystkie dzieci objęte modlitwą Róży. W modlitwę włączone są także dzieci chrzestne i z duchowej adopcji. Automatycznie włączone są synowe i zięciowie, które po ślubie stają się też naszymi dziećmi.

 

   Stałe intencje Różańca Rodziców: - Prosimy o to, aby Bóg w imię ofiary Chrystusa usunął skutki grzechów nas jako rodziców i aby nasze grzechy, przeszłe, ale również obecne nie wpływały negatywnie na nasze dzieci, aby dzieci nasze nie były narażone na skutki naszych grzechów.

 

- Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca Bożej Miłości.

 

- Prosimy o rozszerzanie się tego dzieła modlitwy rodziców w intencjach dzieci, aby jak największa rzesza dzieci otrzymywała od swych rodziców modlitwę i błogosławieństwo!

 

- O uzdrowienie przyczyn grzechów których skutki spotykają nasze dzieci, u rodziców i w środowisku.

 

- W intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz w intencji Kościoła Świętego.

 

   Co zyskujemy z powodu uczestnictwa w Róży Rodziców? Codziennie dajemy najpiękniejszy prezent naszym dzieciom - wszystkie łaski związane z odmawianiem Różańca Świętego. Pewność, że zawsze, każdego dnia ktoś modli się za nasze dzieci. Jeśli nikt nie zapomni odmówić swojej dziesiątki, odmówiony jest cały różaniec! Rozwój naszej osobistej modlitwy, często podjęcie modlitwy za dzieci jest okazją do rozpoczęcia wspólnej modlitwy w rodzinie. Świadomość tej wspólnej modlitwy i opieki Bożej nad dzieckiem daje rodzicom niesłychany spokój. Modlitwa ta często uwalnia od lęków o dziecko, o jego bezpieczeństwo teraz i w przyszłości. Dotyczy to zwłaszcza matek, a ojcom pozwala na uzyskanie właściwej relacji w stosunku do dziecka i okazanie miłości. Modlitwą obejmujemy nasze dzieci, ale modlitwa ta uzdrawia również relacje w naszych rodzinach. Pozwólmy Panu Jezusowi na dotknięcie każdej naszej rodziny i uleczenie jej. Pan Jezus nie odmawia żadnej naszej prośbie, zanoszonej do Niego przez ręce Jego Matki.

 

   Dlaczego rodzice decydują się na udział w tej modlitwie? Dlatego, że w życiu ich dzieci dzieje się coś złego - a wierzący rodzice w trudnościach zwracają się do Boga o pomoc. Mają świadomość, że jakieś zło dotyka ich dzieci i nie potrafią sobie z tym poradzić, więc w końcu szukają pomocy u Boga. Dlatego, że dostrzegając we współczesnym świecie zalew zła, zaczynają zdawać sobie sprawę, jak trudno się przeciwstawić temu, a chcieliby dać swoim coś więcej niż tylko materialne wartości, chcieliby swoje dzieci jakoś przed tym złem ochronić. Dlatego, że modlitwa różańcowa wprowadza dzieci w świat łaski Bożej przez Maryję. Tak jak Maryja czuwała nad rozwojem Pana Jezusa, tak samo czuwa teraz nad rozwojem powierzonych Jej dzieci.

 

Patron.

   Patronką Różańca Rodziców jest Matka Boża Oliwska. Dodatkowo każda róża ma swojego patrona. Nie dość, że Maryja wspiera modlących się, nie dość, że dwadzieścioro rodziców modli się za dzieci, to jeszcze proszą o wsparcie wybranego świętego (czy świętą), który staje się patronem Róży. Powstaje dodatkowy krąg modlitewny w niebie.

 

Różaniec Rodziców w naszej parafii.

 

   Od marca 2015 roku w parafii naszej istnieją trzy róże skupiające rodziców modlących się za swoje dzieci, których patronkami są św. Joanna Beretta-Molla, św. Monika oraz św. Rita z Cascia. We wspomnienia tych świętych patronek w naszej parafii odprawiane są msze święte w intencji dzieci objętych modlitwą w Różańcu Rodziców. W chwili obecnej tworzy się czwarta róża, której patronem jest św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny. Zachęcamy do przyłączenia się do wspólnej modlitwy, by płaszczem ochronnym okryć dzieci swoje i innych.

 

   Opiekunem Różańca Rodziców jest nasz ksiądz proboszcz Krzysztof Sitek.

 

 

 

   Drogi rodzicu! Jeżeli chciałabyś/chciałbyś włączyć się w modlitwę różańcową za swoje dzieci prosimy o kontakt z księdzem proboszczem.

 

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji skąd wzięła się ta inicjatywa zajrzyj na stronę:

www.rozaniecrodzicow.pl

Różaniec Rodziców

•Poprawiony: ••środa•, 13 •kwietnia• 2016 21:24••
 

Gościmy

•Naszą witrynę przegląda teraz• •19 gości• ••