Parafia Piusa X w Rudzie Śląskiej

Gdzie jesteś

Początek Nasza Diecezja II Synod Diecezjalny

LogowanieZ życia diecezji •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez B. K.•   
••niedziela•, 06 •stycznia• 2013 17:16•

SYNOD2

Modlitwa Adsumus1

 

Oto jesteśmy, Duchu Święty Boże,

choć podlegli ohydzie grzechu,

to jednak gromadzimy się właśnie w Twoje Imię.

Przybądź do nas, pozostań z nami

i racz przeniknąć nasze serca.

Poucz nas, co mamy czynić, dokąd mamy podążać

i ukaż, co powinniśmy rozstrzygnąć,

abyśmy z Twoją pomocą mogli się Tobie we wszystkim podobać.

Ty sam bądź doradcą i sprawcą naszych decyzji, bo tylko Ty

wraz z Bogiem Ojcem i Jego Synem pełne chwały masz Imię.

Ty, który w najwyższej równości znajdujesz upodobanie,

nie dozwól, abyśmy stali się burzycielami sprawiedliwości.

Niech niewiedza nie zwodzi nas na manowce,

niech nie odmienia nas ludzka przychylność,

a wzgląd na godności czy na osoby niech nas nie deprawuje.

Ty zaś złącz nas ze sobą skutecznie darem Twojej wyjątkowej łaski,

abyśmy byli jedno w Tobie i w niczym nie oddalili się od prawdy;

skoro zebraliśmy się w Twoje Imię,

niech tak we wszystkim przestrzegamy sprawiedliwości,

kierując się ponadto pobożnością,

aby teraz nasze postanowienia w niczym nie sprzeciwiały się Tobie

i abyśmy w przyszłości osiągnęli wieczną nagrodę za dobre dzieła.

Amen.

 

przekład: ks. Adama Tondera

 

Szczęść Boże!

Drodzy Księża, Szanowne Panie i Panowie,

bardzo serdecznie dziękuję za wielką pracę wykonaną w ostatnich miesiącach w ramach II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Proszę o przekazanie moich gorących podziękowań także członkom zespołów synodalnych oraz innym osobom, które uczestniczyły w pracach (wypełniały ankiety).

Kilka dni temu przekazaliśmy przewodniczącym komisji tematycznych opracowane materały z ankiet. Teraz pracować będą komisje, przygotowując już konkretne zarysy zagadnień i rozwiązań, jakie Synod powinien podjąć. Wczesną wiosną ks. abp Wiktor Skworc podejmie decyzje co do przedmiotu Synodu i wówczas odbędzie się druga faza konsultacji (maj-czerwiec 2014) dotycząca już konkretnych propozycji rozwiązań, które poddane zostaną później pod obrady Synodu.

Jednocześnie przepraszam za wszelkie trudności i niedociągnięcia ze strony Sekretariatu - niestety nie udało się nam ich ustrzec.

Pragnę też poinformować, iż Sekretariat Synodu będzie nieczynny w dniach 13 lipca - 11 sierpnia 2013.

pozdrawiam serdecznie, zapewniam o naszej modlitewnej pamięci i o nią proszę

Grzegorz Strzelczyk, ks.
Sekretarz Synodu

 

 

27 kwietnia 2013 r. Sekretariat Synodu przekazał parafialnym zespołom synodalnym większość ankiet przeznaczonych do ich prac.

 

Ankiety służą zdiagnozowaniu sytuacji archidiecezji w różnych aspektach jej życia oraz zebraniu opinii co do tego, jakimi szczegółowymi zagadnieniami Synod powinien się zająć. 

 

 

Zespoły Synodalne:

 

Zespoły synodalne są częścią synodu najbardziej zanurzoną w doświadczeniu codziennego życia Kościoła - od nich pochodzi zatem materiał, w oparciu o który pracują komisje tematyczne.

W praktyce będzie to wyglądało tak, iż komisje tematyczne najpierw przygotują zestawy pytań dla zespołów synodalnych i pierwszy etap ich prac będzie polegać na przygotowaniu odpowiedzi (wiosna 2013 r.). Następnie do konsultacji przesłany zostanie wstępny zarys rozwiązań, jakie zostaną zaproponowane do przyjęcia przez Synod (prawdopodobnie wiosna 2014 r.).

 

W II Synodzie Archidiecezji Katowickiej uczestniczą cztery rodzaje zespołów:

 

 • Parafialne: są podstawowym ciałem konsultacyjnym Synodu – do nich zwracają się komisje tematyczne z prośbą o wyrażenie opinii odnośnie poszczególny wymiarów życia katowickiego Kościoła. Pierwszy etap takich konsultacji będzie miał miejsce wiosną 2013 r. drugi zaś najprawdopodobniej wiosną 2014 r. Parafialne zespoły synodalne powstają we wszystkich parafiach na bazie parafialnej rady duszpasterskiej (powołanie zespołów powinno nastąpić do 8 lutego 2012 r.)
 • Młodzieżowe: mają funkcję podobną do zespołów parafialnych (konsultacje poszczególnych tematów przesłanych przez komisje tematyczne) – chcielibyśmy jak najlepiej wykorzystać potencjał i spojrzenie młodych… Powstawanie młodzieżowych zespołów jest całkowicie dobrowolne – zależy od inicjatywy duszpasterstwa młodzieży (parafia, dekanat). Prosimy nie przegapić szansy na czynne uczestnictwo w Synodzie!
 • Internetowe: mają dać szansę na uczestnictwo w pracach Synodu tym wszystkim, którzy nie mogą się włączyć w prace zespołów działających „w realu”. Ich funkcjonowanie opiera się na wykorzystaniu oprogramowania do współpracy na odległość (platforma e-learningowa modle). Sekretariat Synodu będzie przekazywał zespołom odpowiednie materiały do konsultacji – zespoły będą odpowiadać wyrażając opinie, sugestie itd. Pierwszy etap takich konsultacji będzie miał miejsce wiosną 2013 r. drugi najprawdopodobniej wiosną 2014 r.
 • Inne: choć w diecezji duszpasterstwo opiera się na parafiach, istnieją też środowiska poza lub ponadparafialne, których głos może być cenny w ramach synodalnych prac – chodzi zwłaszcza o ruchy kościelne, stowarzyszenia katolickie, duszpasterstwa specjalne itp. Są one zatem pomocniczym ciałem konsultacyjnym Synodu – do nich także zwracają się komisje tematyczne z prośbą o wyrażenie opinii odnośnie poszczególnych wymiarów katowickiego Kościoła. Pierwszy etap takich konsultacji będzie miał miejsce najprawdopodobniej wiosną 2014 r. Powstawanie „innych” zespołów synodalnych jest całkowicie dobrowolne – zależy od inicjatywy danego środowiska. Prosimy nie przegapić szansy na czynne uczestnictwo w Synodzie! 

 

  

 

 

 

DZIEJE SIĘ W SYNODZIE…

 

II Synod katowickiego Kościoła został uroczyście inaugurowany, wielu może więc zadać pytanie: co dzieje się teraz? Ostatnio pisaliśmy o parafialnych zespołach synodalnych – jaka jest ich rola w dziele całego Synodu. Tym razem chcemy polecić Państwa pamięci dwie kwestie.

Pierwszą z nich jest obecna praca komisji synodalnych. Większość z nich odbyła już swoje pierwsze spotkania. Na obecnym etapie prac wszystkie komisje zastanawiają się nad zestawami pytań, które powinny zostać skierowane do zespołów synodalnych w parafiach, księży, katechetów itd., a które posłużą, z jednej strony, do zdiagnozowania obecnej sytuacji naszego Kościoła, z drugiej – do zbudowania wizji jego życia na przyszłość (cały schemat był pokrótce opisany w tekście dotyczącym parafialnych zespołów synodalnych – można go pobrać ze strony Synodu: www.synodkatowice.pl w zakładce: Synod / Materiały do pobrania). Ostatecznym terminem tego pierwszego etapu prac komisji jest koniec lutego przyszłego roku. Potem, po przejrzeniu przez Komisję Główną Synodu, ankiety zostaną przekazane do wypełnienia i zacznie się pierwszy etap szerokich konsultacji. Prace komisji polecamy zatem gorąco Państwa modlitewnej pamięci.

Druga kwestia dotyczy obszaru, w który można się zaangażować nie tylko modlitwą. 3 grudnia br. zostały otwarte internetowe fora dyskusyjne Synodu (wejście przez stronę synodkatowice.pl w dziale „dołącz / rozmawiaj!”). Tą drogą można podzielić się własnym doświadczeniem Kościoła, zasygnalizować problemy lub wskazać rozwiązania, które warto naśladować. Każda z 16 komisji i 2 podkomisji ma swoją własną przestrzeń do dyskusji. Serdecznie zapraszamy wszystkich do rozmowy. W perspektywie najbliższych tygodni warto zastanowić się wspólnie nad pytaniami, jakie komisje powinny umieścić we wspomnianych wyżej ankietach – o co trzeba zapytać? Wszystkie fora moderowane są przez wolontariuszy – osoby angażujące się w różny sposób w swoich wspólnotach parafialnych, część z nich jest także w trakcie lub po studiach teologicznych. Moderatorzy mogą więc pomóc w rozwianiu ewentualnych wątpliwości dotyczących przepisów kościelnych bądź też kwestii teologicznych. Treść forów można przeglądać także bez zakładania konta w systemie – rejestracja jest jednak wymagana, by móc dzielić się własnymi opiniami.

Serdecznie zapraszamy zatem do włączenia się w rozmowę o naszym Kościele, a także objęcia pamięcią modlitewną prac komisji synodalnych.

Sekretariat II Synodu Archidiecezji Katowickiej

 

 

PARAFIALNE ZESPOŁY SYNODALNE

 

 

 

Powoli ruszają prace II Synodu Archidiecezji Katowickiej. W związku z tym również w parafiach już wkrótce zostaną powołane parafialne zespoły synodalne, które pomagać będą komisjom Synodu wsłuchiwać się w głos Ducha Świętego.

 

Zgodnie z Regulaminem II Synodu (§ 27-33), w skład parafialnego zespołu synodalnego wchodzą: członkowie parafialnej rady duszpasterskiej, katecheci świeccy posługujący na terenie danej parafii, nadzwyczajni szafarze Komunii świętej, liderzy ruchów i stowarzyszeń katolickich oraz inne osoby, wskazane przez parafialną radę duszpasterską. Parafialne zespoły synodalne są podstawowymi ciałami konsultacyjnymiSynodu. Dzięki ich pomocy poszczególne komisje tematyczne będą mogły poznać doświadczenia i wypracować praktyczne rozwiązania służące poprawie funkcjonowania parafii i diecezji. Dlatego bardzo ważne jest, aby wśród członków zespołu znalazły się osoby posługujące w różnych dziedzinach – księża, katecheci szkolni, nadzwyczajni szafarze itd. Ich wiedza „z doświadczenia” będzie bardzo pomocna w diagnozowaniu obecnego stanu duszpasterskiego i proponowaniu wizji na przyszłość.

 

W praktyce współpraca zespołów parafialnych z komisjami synodalnymi będzie wyglądać następująco:

 

 • Do końca lutego 2013 r. wszystkie komisje wypracowują kwerendy, czyli listy pytań, które zamierzają poddać pod dyskusję. Trafią one do zespołów parafialnych (jeden będzie pracować na pytaniami 1-3 komisji).
 • W marcu rozpoczyna się właściwa praca zespołów, które – na podstawie własnych doświadczeń – zredagują odpowiedzi na zadane pytania.
 • Efekty ich prac przesyłane będąc powrotem do komisji tematycznych, które stworzą syntezę z przesłanych propozycji, zawierającą propozycje zasad, wedle których należy porządkować dany wymiar życia Kościoła katowickiego (do końca października 2013r.).
 • Następnie wszystko przeanalizuje Komisja Główna. Ta – we współpracy z Zespołami Teologicznym i Legislacyjnym – wprowadzi swoje poprawki, sprawdzi, czy coś ważnego nie zostało pominięte i ponownie przekaże materiał do komisji (grudzień 2013r.).
 • Stamtąd wszystkie propozycje zostaną ponownie przesłane do zespołów parafialnych (luty-kwiecień 2014.). W oparciu o te drugie konsultacje powstaną projekty dokumentów, które będą przedmiotem obrad fazy plenarnej – ostatniego etapu Synodu.

 

Oprócz parafialnych zespołów synodalnych mogą też powstawać inne rodzaje zespołów wspomagających zadania komisji tematycznych Synodu. Jednym z nich są młodzieżowe zespoły synodalne. W parafiach, gdzie jest dużo aktywnej młodzieży, działają duszpasterstwa akademickie albo inne grupy, zrzeszające młodych ludzi, warto skorzystać także z ich pomocy. W ramach takiego zespołu mogą znaleźć się członkowie z jednej lub kilku parafii, a przewodniczącym powinien zostać ksiądz, który faktycznie współpracuje z młodzieżą.

 

Drugą możliwością są tzw. inne zespoły synodalne, które – podobnie jak młodzieżowe – mogą zrzeszać osoby należące do kilku parafii. Zespoły te mogą powstać np. w ramach duszpasterstw specjalistycznych, różnych stowarzyszeń, ruchów itp.

 

Powstaną także – po przygotowaniu odpowiedniego regulaminu – internetowe zespoły synodalne. O nich napiszemy szczegółowo niebawem.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich do aktywnego uczestnictwa w pracach Synodu i objęcia pamięcią modlitewną najbliższych prac (pierwsze spotkania komisji tematycznych, które mają zaowocować wypracowaniem wspomnianych kwerend).

 

 

 

Sekretariat Zespołu Presynodalnego

 

 

Synod otwarty – i co dalej?

 

 

 

            Synod został otwarty, nasuwa się więc pytanie: co dalej? Wszystkie prace synodalne mają się zakończyć – wedle optymistycznego scenariusza – w listopadzie 2015 r. Przez te trzy lata czeka nas wytężona praca. Nie dotyczy ona jedynie osób czynnie zaangażowanych w dzieło Synodu. Ks. abp Wiktor Skworc w homilii na rozpoczęcie Synodu po raz kolejny przypominał o odpowiedzialności nas wszystkich – wiernych archidiecezji katowickiej – za kształt naszego lokalnego Kościoła. Wskazał także na główne zadanie Synodu, którym powinna być „chrysto - logiczna” odnowa życia naszego Kościoła diecezjalnego. Odnowa ta winna wyrażać się – nade wszystko – w głębokiej „reformie” nas samych: w uporządkowaniu spraw własnego sumienia, w procesie szczerego nawrócenia. Chodzi o nieustanne trwanie w przestrzeni łaski Bożej, a także o coraz skuteczniejsze zaradzanie potrzebom – duchowym i materialnym – naszych bliźnich. Odważne i autentyczne świadectwo życia opartego na wierze, jest dziś pilnie potrzebne Kościołowi; całemu społeczeństwu i Ojczyźnie!

 

            Jednym z podstawowych warunków, jaki musi zostać spełniony, aby obrady Synodu były sprawne i owocne jest dostateczna ilość modlitwy – podkreślił Ksiądz Arcybiskup. Prosimy więc wszystkich o modlitwę w intencji II Synodu, przede wszystkim o światło Ducha Świętego dla przewodniczących, członków oraz konsultorów wszystkich komisji i zespołów synodalnych.

 

Zapraszamy także na naszą nową stronę internetową (pod starym adresem): synodkatowice.pl, gdzie znajdziecie Państwo fotorelację z otwarcia II Synodu.

 

 

 

Sekretariat II Synodu Archidiecezji Katowickiej

 

 

„Wierzę w jeden Kościół”

 

            Co to znaczy, że Kościół jest jeden? W praktyce często używamy sformułowań, które pozornie mogą świadczyć o istnieniu wielu Kościołów. Mówimy Kościół polski, katowicki itd. To jednak, że terytorialnie jesteśmy podzieleni na wiele wspólnot, nie oznacza jeszcze, że jest wiele Kościołów. Wszyscy mamy jednego Ojca. Wszyscy też, zwłaszcza w Eucharystii, spotykamy się w Jednym – Jezusie Chrystusie. Jeden też jest gromadzący nas – Duch Święty. On zwołuje jedną wspólnotę, która w ziemskich realiach podzielona jest na wiele wspólnot lokalnych, ale istotowo jest jedna, tak jak jedno jest ciało Chrystusa, które spożywamy i krew, którą pijemy. W nich następuje zjednoczenie, dlatego Kościół nazywamy Ciałem Chrystusa.

 

            Możemy jednak mówić o odrębnych cechach charakterystycznych każdego Kościoła lokalnego, każdej wspólnoty, parafii itd. Czy oznacza to, że ta jedność jest przez nie zaburzona? Wręcz przeciwnie. Wzajemna wymiana doświadczeń pomiędzy Kościołami lokalnymi sprzyja umacnianiu jedności Kościoła powszechnego. W teologii taki stan nazywa się czasem synodalnością – Kościół korzysta z bogactwa wielości po to, by dobrze i mądrze zarządzać i prowadzić wspólnoty w duchu jedności.

 

            Warto w tym miejscu wytłumaczyć, czym jest Kościół lokalny. Nie jest nim parafia. Dlaczego? Proboszcz – jako prezbiter – nie ma na przykład władzy udzielania sakramentu święceń, z czasem więc zabrakłoby księży do sprawowania Eucharystii, która – jak wyjaśniliśmy powyżej – jednoczy nas wszystkich jako jeden Kościół. Kościół lokalny to zatem wszystkie wspólnoty parafialne zgromadzone wokół swojego biskupa, czyli diecezja. W kontekście rozpoczynającego się II Synodu Archidiecezji Katowickiej to ważne, aby w naszych modlitwach obejmować tę całą rzeczywistość – nie tylko swoje najbliższe parafialne otoczenie.

 

            W sformułowaniu „wierzę w jeden Kościół” zawarty jest jeszcze inny aspekt „jedności”. Dotyczy on smutnej rzeczywistości rozdarcia Kościoła na wiele Kościołów chrześcijańskich. Sobór Watykański II w Konstytucji dogmatycznej o Kościele mówi o kręgach przynależności do Kościoła. Wyraża w ten sposób świadomość, że Chrystusowe zbawienie nie obejmuje jedynie Kościoła rzymskokatolickiego. Także członkowie innych Kościołów chrześcijańskich – prawosławnego i protestanckiego – do niego przynależą na mocy sakramentu chrztu. Mówiąc o jedności Kościoła mówimy dzisiaj bardziej o tym, czym on jest w planie Bożym. Coraz bardziej uświadamiamy sobie, że rozdarcie Kościoła na różne wyznania jest efektem grzechu. Za usunięcie jego skutków odpowiadają wszyscy chrześcijanie – poszukiwanie widzialnej jedności jest zatem naszym wspólnym zadaniem.

 

Jedność Kościoła powinna być dla nas wszystkich ważną intencją w modlitwach, aby – zgodnie z zamysłem Bożym – Kościół był w pełni „jeden, święty, powszechny i apostolski” także w naszej ziemskiej, widzialnej rzeczywistości.

 

Sekretariat Zespołu Presynodalnego

 

 

Wyniki ankiet presynodalnych

 

            Jeszcze pod koniec sierpnia do wszystkich księży archidiecezji, zgromadzeń zakonnych, ruchów i stowarzyszeń oraz parafialnych rad duszpasterskich zostały wysłane ankiety, które miały pomóc Zespołowi Presynodalnemu w ustaleniu ilości i tematyki poszczególnych komisji synodalnych.

 

            Ankieta podzielona była na pięć części. Pierwsze cztery, stanowiące właściwą część ankiety, to 45 tematów, które podzielone były w zależności od poruszanych zagadnień na:

 

 • tematy związane z Kościołem jako wspólnotą Ludu Bożego (tożsamość);
 • tematy związane z działalnością ewangelizacyjną i duszpasterską Kościoła (misja) – wymiar ad intra (czyli działalność „wewnątrz”, w odniesieniu do praktykujących członków Kościoła);
 • tematy związane z działalnością ewangelizacyjną i duszpasterską Kościoła (misja) – wymiar ad extra (czyli działalność „na zewnątrz”, w odniesieniu do nieochrzczonych bądź podmiotów zewnętrznych w stosunku do Kościoła katolickiego);
 • tematy związane z Kościołem misterium obecności i działania Trójjedynego Boga (celebracja).

 

Interpretacja wyników ankiet dotyczy przede wszystkim kwestii ważności danego tematu, następnie zasięgu (ogólnodiecezjalnego lub specjalistycznego) oraz powiązań z innymi tematami. W opracowanych przez Sekretariat Zespołu Presynodalnego wynikach do każdego pytania jest także przyporządkowany wykres, który mówi o tym jak rozkładały się głosy w każdej z głównych grup respondentów – prezbiterów, parafialnych rad duszpasterskich, ruchów i stowarzyszeń oraz zgromadzeń zakonnych.

 

Uszeregowanie tematów według średniej oceny ważności było najważniejszym kryterium, dzięki któremu Zespół Presynodalny ustalał ilość i tematykę komisji synodalnych. Zagadnieniami, które respondenci wskazali na najbardziej wymagające przemyślenia, okazały się kolejno (w nawiasach podana jest średnia ilość głosów w skali 0-10):

 

 • Kwestia duchownych – ich formacji, moralności, dyscypliny, utrzymania, zdrowia fizycznego i psychicznego, wsparcia w sytuacjach kryzysowych (9,03);
 • Świeccy w kościele – ich formacja, zaangażowanie apostolskie wżyciu parafii, napotykane rudności i zagrożenia itp. (8,79);
 • Duszpasterstwo młodzieży (8,68);
 • Formacja do prezbiteratu – WŚSD, jakość formacji, obserwowane problemy, realizacja okresu propedeutycznego (8,66);
 • Katechizacja – katecheza szkolna, rekolekcje, formacja katechetów, najczęstsze zgłaszane trudności, rola Wydziału Katechetycznego: inicjująco – nadzorująca (8,62);
 • Głoszenie Słowa Bożego – w ścisłym sensie: posługa związana ze święceniami (8,57);
 • Duszpasterstwo parafialne – wizja, akcenty, środki, współpraca (8,55);
 • Duszpasterstwo rodzin – także problemy związków niesakramentalnych (8,54);
 • Duszpasterstwo sakramentów i sakramentaliów (liturgiczne) – stan, „jakość” liturgii w parafiach archidiecezji (8,51);
 • Katecheza parafialna –przygotowanie do sakramentów, katecheza inicjacyjna, systematyczna, dla dorosłych itd. (8,47).

 

Najmniejszym zainteresowaniem respondentów cieszyły się tematy związane z duszpasterstwem specjalistycznym (m.in. grup zawodowych), środowisk twórczych i osób w żałobie, a także kwestie dotyczące organizacji kurii archidiecezjalnej, współpracy Kościoła lokalnego z organizacjami pozarządowymi i wykorzystania programów unijnych.

 

Kwestie dotyczące powiązań danego zagadnienia z innymi miały pomóc w ustaleniu zakresów tematycznych poszczególnych komisji. W ankietach wyszły one najsłabiej, ale w kilku przypadkach respondenci sugerowali, żeby kilka szczegółowych pytań zgrupować w jedno bardziej ogólne, lub włączyć dany temat do innego (np. kwestię duchownych na emeryturze włączyć w zagadnienie dotyczące duchownych w ogóle). Co do rozróżnienia na dyskusję ogólnodiecezjalną lub specjalistyczną ankietowani nie zawsze byli zgodni i w kilku przypadkach przewaga jednej z opinii była niewielka.

 

Ciekawych wniosków dostarczyła analiza wykresu, który obrazował różnice pomiędzy wynikami w poszczególnych grupach (wśród księży, Parafialnych Rad Duszpasterskich itd.). Były one bardzo niewielkie, co świadczy o tym, że zasadniczo, niezależnie od różnicy punktów widzenia, zgadzamy się w diagnozowaniu ważnych dla Kościoła kwestii.

 

Na podstawie wyników ankiet Zespół Presynodalny ustalił ilość i tematykę komisji tematycznych. Mimo że oficjalnie zostaną one powołane dopiero w dniu otwarcia Synodu, to Ksiądz Arcybiskup wstępnie zatwierdził i zezwolił na opublikowanie projektu ich podziału. Lista dostępna jest na stronie synodu (www.synodkatowice.pl) w dziale „Synod”.

 

 

Związek między wyznaniem wiary w Kościół a Synodem

 

            „Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół” – co tydzień wypowiadamy te słowa podczas niedzielnej mszy. Co one dla nas znaczą i jak ma się do tego, jeśli w ogóle, II Synod Archidiecezji Katowickiej?

 

            Żeby odpowiedzieć na to pytanie musimy najpierw uściślić, co myślimy, gdy wypowiadamy słowo Kościół. Doświadczenie pokazuje, że jednoznaczne wyjaśnienie w krótkiej definicji jest w tym przypadku bardzo trudne, jeśli w ogóle jest możliwe.

 

            Od Soboru Watykańskiego II próżno szukać dokumentów, w których znalazłaby się taka definicja Kościoła. Zarówno soborowa Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, jak i Katechizm Kościoła Katolickiego opisują Kościół za pomocą zbioru obrazów, a każdy z nich ukazuje Kościół z innej perspektywy, naświetla niejako inną stronę tej rzeczywistości, dzięki czemu zyskujemy obraz wielowymiarowy, pełniejszy. W teologii mówi się czasem o „modelach Kościoła” (na ten temat warto wysłuchać konferencji z tegorocznej pielgrzymki księży, w której mowa o związku rozumienia Kościoła z wizją synodu. Nagranie jest dostępne na stronie synodu pod adresem: http://synodkatowice.pl/ii-synod-archidiecezji-katowickiej/synod/istota-cele-przebieg,175).

 

            Wielokrotnie już, w czasie ostatnich tygodni, zostało podkreślone, że to my – jako wspólnota – odpowiedzialni jesteśmy za kształt naszego Kościoła lokalnego. To poczucie odpowiedzialności za Kościół, które wynika ze świadomości, że Kościół to nie tylko duchowieństwo, ale Ciało Chrystusa, które tworzymy my wszyscy – jest chyba najważniejszym punktem wyjścia dla synodu. Jest to także punkt dojścia, bo doświadczenie współodpowiedzialności za Kościół, którym jesteśmy, być może będzie istotniejsze od tego, co uda nam się ostatecznie ustalić w formie przepisów prawnych.

 

            Zastanówmy się teraz jak rozumieć słowa „wierzę w Kościół”. Na pewno nie chodzi tutaj o to, że wierzę w poszczególnych ludzi, którzy go tworzą. Wiara w Kościół wiąże się ściśle z wiarą w Boga – wierzę, że Bóg obecny jest w Kościele, że słowo głoszone przez Kościół jest Jego słowem, że działa w sakramentach. Chrystus działa w Kościele, a to znaczy, że działa także przez konkretnych ludzi. Bóg nie działa abstrakcyjnie, ale za pośrednictwem nas – grzeszników. Dlatego musimy uczyć się rozróżniać to, co Boże od tego, co pochodzi z naszych grzechów – to jest bardzo trudne, ale bardzo ważne. Inaczej istnieje niebezpieczeństwo gorszenia się ludźmi Kościoła – bo traktujemy nasze grzechy jako coś nie do pogodzenia z Boskim działaniem.

 

            Często słyszy się deklarację „Chrystus – tak, Kościół – nie”. Jest w niej swoisty paradoks. Jezus przecież wszedł w świat w konkretnym czasie, żył i działał wśród konkretnych ludzi. To oni zachowali pamięć o Nim. Nie można dojść do Chrystusa inaczej, jak przez pamięć Kościoła, przez wspólnotę, która tę pamięć zachowała. Oczywiście obraz Jezusa, jaki mamy dziś, nie jest doskonały, ale ufamy, że Duch Święty chroni jej główny trzon i tam nadal można spotykać żyjącego Jezusa. Nie ma pewniejszej drogi do Ojca niż Chrystus działający w Kościele. Nie znaczy to, że Bóg nie może do nas dotrzeć w inny sposób, ale – skoro wybrał taką drogę – poprzez wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie – to pewnie nie po to, żebyśmy szukali teraz innej.

 

            „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20) Te słowa Chrystusa powinniśmy ciągle mieć w pamięci. Jesteśmy – jako Kościół – wspólnotą, w której aktywnie działa Duch Święty. Nie może On działać inaczej jak tylko przez nas. Wierzyć w Kościół to także wierzyć w Ducha obecnego w Kościele, przemieniającego nasze serca. Dlatego tak ważne jest, abyśmy doskonalili naszą umiejętność wsłuchiwania się w Jego głos.

 

Mamy nadzieję, że II Synod Archidiecezji Katowickiej wspomoże te wysiłki i zobaczymy, że w Kościele – także tym lokalnym – towarzyszy nam nadal żywa obecność Chrystusa, który w Duchu Świętym prowadzi nas do Ojca.

 

Sekretariat Zespołu Presynodalnego

 

 

Idee i cele Synodu

 

 

 

25 listopada 2012 r. uroczystą Mszą św. w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach rozpoczął się II Synod Archidiecezji Katowickiej.

 

Synod diecezji to najważniejsze ciało doradcze biskupa, a biorą w nim udział delegaci przewidziani przez prawo kanoniczne – ale jest to ostatnia faza synodu, kiedy odbywają się posiedzenia w gronie wybranym przez biskupa. Wtedy dyskutuje się nad projektami uchwał, zgłasza poprawki, głosuje itd. jednak zanim dojdzie do ostatniego etapu, po drodze muszą dokonać się etapy pośrednie, w których będzie można – na różne sposoby, bardziej lub mniej czynnie – uczestniczyć.

 

Synod diecezjalny zwołany jest przez biskupa zwłaszcza wtedy, gdy chce się on poradzić Kościoła, któremu przewodniczy, posłuchać Ducha, który przez wspólnotę przemawia. Zatem ten „nasz” – II Synod Archidiecezji Katowickiej – to okazja, by Arcybiskupowi katowickiemu coś o naszym doświadczeniu wiary powiedzieć…

 

W trakcie trwania synodu będziemy chcieli przyjrzeć się temu, w jakim punkcie – jako Kościół lokalny – jesteśmy: jaka jest nasza wierność Ewangelii, jakie stoją przed nami wyzwania, z czym radzimy sobie nieźle, a z czym kiepsko, jakie środki mamy do dyspozycji, jak sprawdzają się struktury itd. Chodzi o sprowokowanie rozmowy nt. jakości naszego życia chrześcijańskiego – od poziomu mniejszych wspólnot, przez parafie, dekanaty, po diecezję.

 

Jeżeli te zamierzenia się powiodą, będzie można przejść do kolejnego zadania: Co zrobić w najbliższej i nieco dalszej perspektywie? Jak organizować życie wspólnot, by stawały się coraz bardziej tym, czym są – Kościołem, znakiem i narzędziem pojednania ludzi z Bogiem i miedzy sobą? Synod powinien więc doprowadzić do wypracowania pewnej wizji na przyszłość i planu wcielenia jej w życie.

 

Być może jednak istotniejsze od tego, co uda nam się ostatecznie uradzić, będzie doświadczenie współodpowiedzialności za Kościół, którym jesteśmy. Doświadczenie, że we wspólnocie towarzyszy nam nadal żywa obecność Chrystusa, który w Duchu Świętym prowadzi nas do Ojca. Łatwe to nie będzie – ale nie można nie spróbować!

 

Dlaczego tak ważne jest abyśmy wszyscy zaangażowali się w dzieło synodalne? Od samego początku mówienia o Synodzie, Ksiądz Arcybiskup podkreśla rolę wszystkich wiernych w kształtowaniu się Kościoła. Nasza świadomość o Kościele, o nas samych jako ten Kościół tworzących, ma istotny wpływ na kształt całego Kościoła – w pierwszej kolejności lokalnego, a następnie także powszechnego. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wszyscy – duchowni, świeccy, młodzi i starsi, niezależnie od powołania czy pozycji społecznej – czynili wysiłki na drodze ku jedności. Aby wysiłki te nie były bezowocne, potrzebujemy kierownictwa Ducha Świętego, który „wieje tam, gdzie chce” (J 3,8). Każdy z nas może stać się narzędziem Ducha Świętego.

 

Zachęcamy do śledzenia aktualności związanych z II Synodem Archidiecezji Katowickiej. To właśnie tutaj każdy zainteresowany się może dowiedzieć, jakie są możliwości zaangażowania się w prace Synodu. Najprostszą, a zarazem niezbędną formą pomocy ze strony każdego członka Kościoła, jest wsparcie duchowe i pamięć w modlitwie.

 

 

 

Więcej informacji na: http://synodkatowice.pl

 

 

 

Sekretariat Zespołu Presynodalnego II Synodu Archidiecezji Katowickiej (można do nas pisać na adres •Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.• ; więcej informacji na http://synodkatowice.pl)

 

 

 

 

 

 

 

1.    

•Poprawiony: ••wtorek•, 29 •października• 2013 14:31••
 

Gościmy

•Naszą witrynę przegląda teraz• •16 gości• ••