Parafia Piusa X w Rudzie Śląskiej

Gdzie jesteś

Początek Duszpasterze Byli pracownicy parafii

LogowanieByli kapłani •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••poniedziałek•, 14 •stycznia• 2013 20:50•

W poszczególnych latach istnienia naszego kościoła pracowało u nas wielu kapłanów. 
Pierwszym, który został nam posłany był główny budowniczy kościoła - ks. Józef Krawczyk. Ksiądz Józef przybył do nas z parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Goduli. Został mianowany proboszczem, który wziął pod swoja opiekę parafian, z którymi rozpoczął wielkie dzieło budowy nowego kościoła.

W czerwcu 1983 roku skierowano jeszcze ks. Krzysztofa Bielickiego, który posługiwał jako neoprezbiter. Jednak z dniem 1 września 1983 roku po wakacyjnym zastępstwie, ks. Krzysztof Bielicki przeniesiony został do parafii Wniebowzięcia NMP w Chorzowie Batorym, a na jego miejsce został mianowany nowy wikary ks. Stanisław Durczok, który zaczął wspólnie z młodzieżą zawiązywać parafialna grupę Ruch Światło – Życie, czyli Oazę. I tak ks. Durczok został opiekunem młodzieży. 

1 września 1985 roku parafia przyjęła jeszcze jednego wikarego – ks. Józefa Budniaka. Zostały bowiem zapewnione warunki do tego, aby przyjąć do parafii trzeciego kapłana, a ponadto coraz szerzej zaczęło się rozwijać pole działalności duszpasterskiej, m.in. hotele robotnicze, Ochotniczy Hufiec Pracy, czy internaty. Ośrodki te bowiem były wtedy narażone na laicyzację. Parafia liczyła w tym czasie  ok. 8 tysięcy wiernych i poza troską ze strony duchowieństwa sami parafianie byli w stanie ponosić szereg trudów związanych z budową kościoła. 24 sierpnia 1986 roku dekretem ks. Biskupa ks. Stanisław Durczok został przeniesiony na inna placówkę duszpasterską. Do naszej wspólnoty skierowany został ks. Hubert Pasoń. 

Ksiądz Pasoń był wówczas nowo wyświęconym kapłanem, zatem parafia pw. św. Piusa X była jego „debiutem duszpasterskim”. Jako następny kapłan po ks. Durczoku nowy wikary dalej rozkrzewiał wśród młodzieży ducha modlitwy i służby. Za jego bowiem kadencji jeszcze bardziej rozwinął się młodzieżowy Ruch Światło – Życie (Oaza). Ks. Hubert był dla młodych opiekunem i duchowym przewodnikiem. 

22 stycznia 1989 roku przybył do naszej parafii ks. Czesław Nowak, który jako rezydent mieszkał w naszej parafii 25 lat – aż do 28 lipca 2014 r. Z naszej parafii ks. Czesław przeniósł się do Ośrodka Świętej Elżbiety w Rudzie Południowej.

28 maja 1989 roku prymicyjnego błogosławieństwa udzielił wiernym ks. Tomasz Zbutowicz SVD, który w Wielkim Poście pełnił staż duszpasterski jako diakon.
Kolejne pożegnanie po latach świętej posługi kapłańskiej przypadło ks. Józefowi Budniakowi. Bowiem na mocy dekretu ks. Biskupa, po czterech latach współpracy w Rudzie Śląskiej ks. Budniak został przeniesiony do parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Brennej. 

W miejsce ks. Budniak posługę duszpasterską w naszej wspólnocie podjął ks. Tomasz Zbutowicz ze Zgromadzenia Księży Werbistów. Praca w rudzkiej placówce tym bardziej była dla ks. Tomasza szczególnym doświadczeniem, jako że po dwóch latach wyjechał on na misje.

A po czterech latach posługi z dniem 31 sierpnia 1990 roku również ks. Pasoń został odwołany od nas do parafii w Rudzie Śląskiej Orzegowie. Na Jego miejsce przybył    ks. Stanisław Nieszporek.

Natomiast 24 czerwca 1991 roku parafianie uczestniczyli we Mszy świętej, w której dziękowali i żegnali kolejnego kapłana – ks. Tomasza Zbutowicza. 

Już 4 września 1991 roku powitaliśmy dwóch wikarych: ks. Piotra Machonia i Romana Laksę. Obaj kapłani z wielkim zaangażowaniem włączyli się w rozwój duchowy parafii, jako opiekunowie poszczególnych grup parafialnych. Jednak 16 września 1992 roku ks. Laksa został przeniesiony do Dąbrówki Małej. 

2 września 1992 roku na terenie parafii zamieszkali ks. Zenon Ryzner, który z ramienia „Caritas” podjął dzieło adaptacji Ośrodka Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego dla Seniorów „Caritas” przy ul. Wolności 30. 

W 1993 roku nastąpiła niespodziewana „kapłańska zmiana”. W miejsce proboszcza, głównego budowniczego naszej świątyni, przybył jego następca, ks. Józef Knyć, który przejął dalsze stery opieki nad rudzką wspólnotą. Za jego bowiem kadencji zostały ufundowane dzwony oraz wybudowano kaplica ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zaś na miejsce dotychczasowego wikarego ks. Machonia został posłany      ks. Jan Kral. Ksiądz Piotr Machoń był opiekunem Dzieci Maryi, ministrantów i rodzin tzw. Domowego Kościoła. Wraz z Rodzinami ufundował dla Ruchu Dzieci Maryi nowy sztandar. I tak w 1993 roku dotychczasowe miejsce ks. Machonia zajął wcześniej wspomniany nowy wikary, ks. Jan Kral. 

Ksiądz Jan wziął pod swoja kapłańską opiekę wspólnoty: Dzieci Maryi i ministrantów. Jako młody kapłan silnie dążył do ugruntowania w młodym pokoleniu wiary i optymizmu. Zawsze radosny i pogodny, wychodził wiernym naprzeciw. 

Natomiast na miejsce ks. Ryznera przybył ks. Piotr Kachel. I od tego momentu na nowo „odżyła” młodzież i studenci parafii. Ksiądz Piotr bowiem przejął stery opieki duchowej nad Ruchem Światło – Życie „Oaza” i wspólnotą studentów. Jako swoje kapłańskie zadanie postawił sobie cel – uświęcać i rozwijać w młodych ducha wspólnoty, modlitwy i… śpiewu. Te właśnie czynniki miały bardzo duży wpływ na młodzież. W tym czasie na nowo zrodziła się prawdziwa Oaza. 

28 sierpnia 1997 roku ks. Jan Kral został przeniesiony do sąsiedniej Parafii w Nowym Bytomiu. Na Jego miejsce przyszedł nowy wikary, ks. Henryk Aleksa, który kontynuował dzieło swego poprzednika. Sprawował opiekę nad Grupą Dzieci Mary i ministrantów. Jako opiekun poszczególnych wspólnot zawsze czujnie pilnował porządku. Jednak po roku swojej służby u nas, ks. Henryk Aleksa został mianowany proboszczem w chorzowskiej parafii pw. Wniebowzięcia NMP. 

Do naszej parafii został posłany kolejny wikary, ks. Andrzej Kubat. Jako młody kapłan opiekował się Grupą Dzieci Maryi i ministrantami. Zawsze uczynny, ze spokojem, doradzał wiernym we wszystkich sprawach, problemach i troskach. 

W lipcu 2000 roku, po sześciu latach służby, odszedł z naszej parafii ks. Piotr Kachel, aby podjąć obowiązki proboszcza w parafii pw. św. Antoniego w Syrynii. Na miejsce ks. Piotra przybył ks. Krzysztof Lasota, który pochodzi z Parafii pw. Św. Andrzeja Boboli z Wirku. Zawsze bardzo poważnie i z wielkim szacunkiem wyrażał się o parafianach. Mądrym słowem zachęcał ludzi do dzielenia się swoimi przeżyciami. 

W 2001 roku ks. Andrzej Kubat został przeniesiony do Parafii w Roju koło Żor. Na jego miejsce przyszedł ks. Roman Woźniak, pochodzący z Chełmu Śląskiego. Ksiądz Roman współpracował z Grupą Dzieci Maryi i ministrantami. 

Podczas gdy ks. Roman posługiwał w naszej parafii znów nastąpiło pożegnanie jednego z duszpasterzy. Tłumy wiernych pożegnały Księdza Krzysztofa, który na mocy dekretu ks. Biskupa, został mianowany proboszczem w Austrii. Na jego miejsce przywitaliśmy w naszej wspólnocie młodego neoprezbitera – ks. Piotra Kędziora, pochodzącego z Czułowa koło Tychów. Ksiądz Piotr na powitanie udzielił wszystkim swego prymicyjnego błogosławieństwa. Młody kapłan został posłany do młodych. Ksiądz Piotr przejął obowiązki poprzednika i prowadził grupę Ruch Światło – Życie, jako kolejny duszpasterz młodzieży i studentów. 

W sierpniu 2005 po czterech bardzo owocnych latach posługi pożegnaliśmy w naszej wspólnocie ks. Romana Woźniaka, który został przeniesiony do parafii w Świętochłowicach – Piaśnikach. W jego miejsce przybył neoprezbiter - ks. Bartłomiej Dylong, który objął po swoim poprzedniku grupę Dzieci Maryi oraz grupę ministrantów.

W roku 2008 ks. Bartłomiej Dylong został dekretem biskupim przeniesiony do parafii pw. św. Józefa w Katowicach, a jego miejsce zajął ks. Marcin Ledwoń. Posługa ks. Marcina w naszej parafii trwała cztery lata, a kiedy w roku 2012 został przeniesiony do parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chorzowie Batorym, do naszej parafii przybył ks. Krzysztof Szweda.

Kolejną zmianą kapłana było odejście księdza Piotra Kędziora w sierpniu 2006 roku, po trzech latach pracy w naszej parafii opiekun Oazy został przeniesiony do parafii    w Katowicach Tysiącleciu. Następca księdza Piotra pochodzący ze Zgonia – ks. Krzysztof Kempka, przybył do nas z parafii w Knurowie.
Po roku na miejsce Księdza Kempki został posłany do naszej Parafii Ksiądz Janusz Wilczek, wcześniej wikary w Jastrzębiu Szerokiej. Po trzech latach pracy na terenie naszej parafii ks. Wilczek został powołany do parafii pw. Trójcy Świętej w Katowicach Kostuchnie.

Miejsce ks. Janusza w naszej parafii zajął ks. Adam Żemła, który pracował tutaj aż cztery lata – do roku 2014. Dekretem Arcybiskupa został on przeniesiony do parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Knurowie.

31 sierpnia 2014 r. swoją posługę w naszej parafii rozpoczął ks. Łukasz Cnota, który przybył do nas z parafii WNMP w Wodzisławiu Śląskim.   

 

Chronologicznie:

1.Krawczyk Józef : 1983 – 1993 (proboszcz i budowniczy kościoła)

2.Bielicki Krzysztof: wakacje 1983 r.

3.Durczok Stanisław: 1983 – 1986

4.Budniak Józef: 1985 – 1989

5.Pasoń Hubert: 1986 – 1990

6.Nowak Czesław: 1989 – 2014

7.Zbutowicz Tomasz: 1989 – 1991

8.Nieszporek Stanisław: 1990 – 1991

9.Machoń Piotr: 1991 – 1993

10.Laksa Roman: 1991 – 1992

11.Ryzner Zenon: 1992 – 1994

12Knyć Józef: 1993 – 2002 (proboszcz)

13.Kral Jan: 1993 – 1997

14.Kachel Piotr: 1994 – 2000

15.Aleksa Henryk: 1997 – 1998

16.Kubat Andrzej: 1998 – 2001

17.Lasota Krzysztof: 2000 – 2003

18.Sitek Krzysztof: 2002 – do nadal (proboszcz)

19.Woźniak Roman: 2001 – 2005

20.Kędzior Piotr: 2003 – 2006

21.Dylong Bartłomiej: 2005 – 2008

22.Kempka Krzysztof: 2006 – 2007

23.Wilczek Janusz: 2007 – 2010

24.Ledwoń Marcin: 2008 – 2012

25.Żemła Adam: 2010 – 2014

26.Szweda Krzysztof: 2012 – 2015

27. Cnota Łukasz: 2014 - do nadal 

 

 

•Poprawiony: ••środa•, 19 •sierpnia• 2015 16:54••
 

Gościmy

•Naszą witrynę przegląda teraz• •15 gości• ••