Parafia Piusa X w Rudzie Śląskiej

Gdzie jesteś

Początek Główna CZYTANIA Z DNIA

LogowanieCZYTANIA Z DNIA •PDF• •Drukuj• •Email•

Pismo Święte3

Wtorek

XXV tygodnia

Okresu

Zwykłego

 

Czytanie z Księgi Przysłów 21, 1 – 6. 10 – 13

Serce króla – kanały wody w ręku Pana, zwraca je tam, dokąd sam zechce. Każdego droga jest prawa w jego oczach, lecz Pan osądza serca. 

Przestrzeganie prawa i sprawiedliwości lepsze dla Pana niż krwawe ofiary. 

Wyniosłe oczy i harde serce – ta lampa występnych jest grzechem. 

Zamiary pracowitego prowadzą do zysku, a wszystkich śpieszących się – do straty. 

Nabywanie skarbów językiem kłamliwym to słabnący oddech szukających śmierci. 

Dusza występnego pragnie zła, bliźni w jego oczach nie znajduje łaski. Gdy karzą szydercę, mądrzeje naiwny, gdy pouczają mądrego, on wiedzy nabywa. 

Sprawiedliwy ma wgląd w dom bezbożnego, sprowadza zło na bezbożnych. Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam będzie wołał, lecz nie otrzyma odpowiedzi.

Oto Słowo Boże

 

Psalm responsoryjny 119 (118)

Refren: Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twych przykazań. 

Błogosławieni, których droga nieskalana, 

 

którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.

Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przykazań, 

 

abym rozważał Twoje cuda.

Refren: Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twych przykazań. 

Wybrałem drogę prawdy, 

 

pragnąc Twych wyroków.

Ucz mnie, bym przestrzegał Twego Prawa 

 

i zachowywał je całym sercem.

Refren: Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twych przykazań. 

Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań, 

 

bo radość mi przynoszą.

A Prawa Twego zawsze strzec będę, 

 

po wieki wieków.

Refren: Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twych przykazań. 

 

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego 

i zachowują je wiernie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 8, 19 – 21

Przyszli do Jezusa Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu. 

Oznajmiono Mu: «Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą». 

Lecz On im odpowiedział: «Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je».

Oto Słowo Pańskie

KLIKNIJ TUTAJ

 

Gościmy

•Naszą witrynę przegląda teraz• •9 gości• ••