Parafia Piusa X w Rudzie Śląskiej

Gdzie jesteś

Początek Główna CZYTANIA Z DNIA

LogowanieCZYTANIA Z DNIA •PDF• •Drukuj• •Email•

Pismo Święte3

Wtorek

XXXIII tygodnia

Okresu

Zwykłego

 

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła 3, 1 – 6. 14 – 22
Ja, Jan, usłyszałem Pana mówiącego do mnie:

«Aniołowi Kościoła w Sardes napisz: To mówi Ten, co ma siedem Duchów Boga i siedem gwiazd: Znam twoje czyny: masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły. Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć, bo nie znalazłem twych czynów doskonałymi wobec mego Boga. Pamiętaj więc, jak wziąłeś i usłyszałeś, tak strzeż tego i nawróć się! Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę jak złodziej, i nie poznasz, o której godzinie przyjdę do ciebie. 

Lecz w Sardes masz kilka osób, co swoich szat nie splamiły; będą chodzić ze mną w bieli, bo godne są tego. Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca, i z księgi życia imienia jego nie wymażę. I wyznam imię jego przed moim Ojcem i Jego aniołami. 

Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. 

Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego: Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący! A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust. 

Ty bowiem mówisz: „Jestem bogaty” i „wzbogaciłem się”, i „niczego mi nie potrzeba”, a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny, i ślepy, i nagi. Radzę ci nabyć u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się przyodział, i by nie ujawniła się haniebna twa nagość, oraz balsamu do namaszczenia twych oczu, byś widział. 

Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się! 

Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie. 

Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów».

Oto Słowo Boże

 

Psalm responsoryjny 15 (14)

Refren: Zwycięzca ze Mną zasiądzie na tronie. 

Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, 

 

kto zamieszka na Twej górze świętej?

Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie 

 

i mówi prawdę w swym sercu.

Refren: Zwycięzca ze Mną zasiądzie na tronie. 

Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, 

 

kto nie czyni bliźniemu nic złego

 

i nie ubliża swoim sąsiadom, 

ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu.

Refren: Zwycięzca ze Mną zasiądzie na tronie. 

 

Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, 

kto nie daje swych pieniędzy na lichwę

 

i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. 

 

Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.

Refren: Zwycięzca ze Mną zasiądzie na tronie. 

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bóg pierwszy nas umiłował i posłał swojego Syna 

jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 19, 1 – 10

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. 

Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę». 

Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». 

Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło».

Oto Słowo Pańskie

KLIKNIJ TUTAJ

 

Gościmy

•Naszą witrynę przegląda teraz• •20 gości• ••