Parafia Piusa X w Rudzie Śląskiej

Gdzie jesteś

Początek Główna Patroni na dziś

LogowaniePatroni na dziś •PDF• •Drukuj• •Email•

Władysław z GielniowaKleofas uczeń

25 WRZEŚNIA

Bł. Władysław z Gielniowa – prezbiter

Św. Kleofas – uczeń Pański

 

 

Władysław urodził się ok. 1440 r. w Gielniowie koło Opoczna jako Marcin Jan. Do szkół uczęszczał w Krakowie, a do zakonu bernardynów wstąpił w Warszawie, gdzie otrzymał zakonne imię Władysław. Zasłynął jako płomienny kaznodzieja Męki Chrystusowej, o której potrafił mówić z niezwykłym natchnieniem. Aby wciągnąć wiernych do czynnego udziału w nabożeństwach, układał pieśni religijne w języku polskim i uczył ich śpiewania zamiast łacińskich psalmów pokutnych.

Władysław był pierwszym, znanym z imienia poetą polskim, piszącym w języku narodowym. Odznaczał się szczególnym nabożeństwem do Matki Bożej i Męki Pańskiej. Specjalnie dla siebie zaostrzył i tak już surową, pokutną regułę swego zakonu – sypiał zaledwie po kilka godzin, bez poduszki, przykryty tylko własnym habitem, na lichym sienniku. Notorycznie pościł, często się biczował i nosił Włosienicę. Jak musiał podróżować, nawet w dalekie rejony, czynił to zawsze pieszo i często boso. Jego śmierć, która nadeszła 4 lub 5 maja 1505 roku, napełniła smutkiem wiele ludzkich serc. Po śmierci przy jego grobie zaczęły dziać się liczne cuda, które umacniały opinię jego świętości.

Boże, który błogosławionego Władysława uczyniłeś miłośnikiem i głosicielem Chrystusowego krzyża, spraw za jego pośrednictwem, abyśmy jako uczestnicy cierpień Chrystusa napełnieni zostali radością, gdy się objawi w swej chwale. Amen.

 

*****     *****     *****

O Kleofasie słyszymy w relacji św. Łukasza o przyłączeniu się zmartwychwstałego Chrystusa do uczniów idących do Emaus, skąd Kleofas prawdopodobnie pochodził. Nie jest to jednak ten sam Kleofas, o którym wspomina w swej Ewangelii św. Jan. Nie można też Kleofasa utożsamiać z Apostołem Szymonem, ani też ustalić stopnia jego powinowactwa ze Zbawicielem. Być może próby utożsamiania go z tymi postaciami przyniosły Kleofasowi zaszczytny tytuł męczennika. Za takiego uważali go pielgrzymi z VI stulecia: Teodozy oraz Anonim z Piacenzy. Ten ostatni podaje też, że Kleofasa pochowano na Górze Oliwnej, może na skutek napadów, które w VI w. zagrażały bazylice wybudowanej w Emaus. Do martyrologium Kleofas wpisany został pod dniem 25 września przez Adona.

 

AUREOLA NA (TWOJĄ) MIARĘ...

 

Gościmy

•Naszą witrynę przegląda teraz• •11 gości• ••