Parafia Piusa X w Rudzie Śląskiej

Gdzie jesteś

Początek Główna Patroni na dziś

LogowaniePatroni na dziś •PDF• •Drukuj• •Email•

Rafał Kalinowski20 listopada męczennice

20 LISTOPADA

Św. Rafał Kalinowski – prezbiter

Błogosławione dziewice i męczennice
Aniela od św. Józefa i Towarzyszki

 

Józef Kalinowski urodził się 1 września 1835 r. w Wilnie. Po ukończeniu z wyróżnieniem Instytutu Szlacheckiego w Wilnie podjął studia w Instytucie Agronomicznym, z których zrezygnował po dwóch latach. W 1855 r. przeniósł się do Mikołajewskiej Szkoły Inżynierii Wojskowej w Petersburgu, gdzie uzyskał tytuł inżyniera. Jednocześnie wstąpił do wojska.Wtedy to odwrócił się od Kościoła i sakramentów świętych, a także przeżywał kłopoty związane ze swoją narodowością. Po ukończeniu szkoły został adiunktem matematyki i mechaniki budowlanej oraz awansował do stopnia porucznika. W 1859 r. opuścił Akademię i podjął pracę przy budowie kolei żelaznej Odessa-Kijów-Kursk. Po roku przeniósł się na własną prośbę do Brześcia Kujawskiego.Czując, że zbliża się powstanie, podał się do dymisji i Został członkiem Rządu Narodowego i objął stanowisko ministra wojny w rejonie Wilna.W końcu zdecydował się na wyjazd do Warszawy. Z powodów zdrowotnych otrzymał zwolnienie z wojska w maju 1863 r. Jednocześnie, wspierany modlitwami matki i rodzeństwa, przeżywał nawrócenie religijne, m.in. pod wpływem lektury Wyznań św. Augustyna: nie tylko wrócił do praktyk religijnych, ale przejawiał w nich szczególną gorliwość. Gdy wybuchło powstanie styczniowe, przyłączył się do niego. Sprzeciwiał się niepotrzebnemu rozprzestrzenianiu się walk. Po upadku powstania powrócił do Wilna, gdzie 24 marca 1864 r. został aresztowany i osadzony w więzieniu.W wyniku procesu skazano go na karę śmierci. W więzieniu otaczała go atmosfera świętości. Wskutek interwencji krewnych i przyjaciół, a także z obawy, że po śmierci Polacy mogą uważać Józefa Kalinowskiego za męczennika i świętego, władze carskie zamieniły mu wyrok na dziesięcioletnią katorgę na Syberii. Podczas pobytu na Syberii oddziaływał na współtowarzyszy swoją głęboką religijnością, wspierał dobrym słowem i modlitwą oraz czuwał przy chorych. Dzielił się z potrzebującymi skromnymi dobrami materialnymi i bogactwem duchowym. Bolał go fakt, że wielu zesłańców nie posiadało żadnej wiedzy religijnej. Szczególnie chętnie katechizował dzieci i młodzież. Po ciężkich robotach Józef Kalinowski powrócił do kraju w 1874 r.Następnie wyjechał na zachód jako wychowawca młodego księcia Augusta Czartoryskiego. W lipcu 1877 r., mając już 42 lata, Józef Kalinowski wstąpił do nowicjatu karmelitów w Grazu (Austria), przybierając zakonne imię Rafał od św. Józefa. Po studiach filozoficznych i teologicznych na Węgrzech, złożył śluby zakonne i otrzymał święcenia kapłańskie 15 stycznia 1882 r. w Czernej koło Krakowa, gdzie kilka miesięcy później został przeorem. Urząd ten pełnił przez 9 lat. Wiele godzin spędzał w konfesjonale – miał niezwykły dar jednania grzeszników z Bogiem i przywracania spokoju sumienia ludziom dręczonym przez lęk i niepewność. Nikogo nie potępiał, ale starał się pomagać. Zawsze skupiony, był człowiekiem modlitwy, posłusznym regułom zakonnym. Zmarł 15 listopada 1907 r. w Wadowicach, w opinii świętości.

 

*****     *****     *****

Franciszka Lloret Marti urodziła się w 1875 r. w Villajoyosa (Hiszpania). Przygotowywała się do zawodu nauczyciela. W 1903 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Nauki Chrześcijańskiej. Rozpoczynając życie zakonne, przyjęła imię Anieli od św. Józefa. Śluby wieczyste złożyła w 1905 r.Była sekretarzem generalnym zgromadzenia, potem przełożoną jednego z domów zgromadzenia, wreszcie w 1936 r. została przełożoną generalną. Po powstaniu w kwietniu 1931 r. w Hiszpanii nastąpił okres publicznego zwalczania wierzących. Za tym poszły także fizyczne akty przemocy. W 1936 r. w Hiszpanii wybuchła wojna domowa, w czasie której palono i zamykano kościoły oraz konfiskowano ich dobra. mordowano również kapłanów i zakonników. Świeckich katolików zamordowanych za wiarę nie sposób policzyć. 18 lipca 1936 r. siostra Aniela na żądanie władz opuściła wraz 13 współsiostrami i jedną z nowicjuszek dom macierzysty w Mislata. Aby ocalić siostry, Aniela nakazała im przebranie się w cywilne ubrania i przeniosła się z nimi do prywatnego domu na obrzeżach Walencji. Przez cztery miesiące próbowały prowadzić bardziej aktywną działalność zgodną z ich powołaniem. 19 listopada 1936 r. do domu, gdzie przebywały, wpadła lewacka bojówka Czerwonej Milicji. Siostry zostały wypędzono z domu i nakazano im marsz do Picadero de Paterna, miejscowości znajdującej się w odległości 6 km od Walencji. Następnego dnia w nocy zostały rozstrzelane. Świadkowie mówili, że w ostatnich słowach wybaczały swoim oprawcom. Tego dnia zamordowano 15 sióstr, w tym s. Anielę i jedną nowicjuszkę.

 

AUREOLA NA (TWOJĄ) MIARĘ...

 

Gościmy

•Naszą witrynę przegląda teraz• •19 gości• ••