Parafia Piusa X w Rudzie Śląskiej

Gdzie jesteś

Początek Główna Patroni na dziś

LogowaniePatroni na dziś •PDF• •Drukuj• •Email•

Beda CzcigodnyGrzegorz VII

25 MAJA

Św. Beda Czcigodny – prezbiter i doktor Kościoła

Św. Grzegorz VII – papież

 

Beda urodził się w 673 r. w Anglii. Kiedy miał 7 lat oddano go na wychowanie do opactwa benedyktyńskiego św. Piotraw Weartmouth. Dwa lata później przeniesiono go do opactwa św. Pawła w Jarrow. Niebawem oba opactwa zasłynęły w Weilu krajach jako ośrodki życia kulturalnego i religijnego. W Jarrow Beda wstąpił do klasztoru i jako mnich spędził tu ponad 50 lat. W wieku 30 lat przyjął święcenia kapłańskie.Odtąd swoje życie dzielił między modlitwę i studia. Znał łacinę, grekę i język hebrajski, co ułatwiło mu studiowanie Pisma świętego. Nazwano go najbardziej uczonym wśród świętych i najświętszym wśród uczonych Kościoła w Anglii. Zdumiewają wszechstronne zainteresowania Bedy. Pisał o poezji, o gramatyce, ortografii, o naturze rzeczy, o czasie. Zostawił hymny i pieśni poetyckie. Komentarze do ksiąg Starego i Nowego Testamentu czynią św. Bedę największym egzegetą średniowiecza. Ciekawe są jego homilie i bardzo obfita korespondencja. Zmarł 26 maja 735 r. Jego ciało złożono w Jarrow, w kościele opackim.

 

*****     *****     *****

Św. Grzegorz VII, papież, urodził się w 1028 r. w Toskanii. Miał na imię Hildebrand. Przybył wcześnie na Lateran. Był wysyłany przez papieży z misjami do różnych krajów. W latach 1054 – 1056 był legatem papieskim we Francji, a później w Niemczech. Później zarządzał bazyliką św. Pawła za Murami. Był skarbnikiem Stolicy Apostolskiej. Miał poważny wpływ na politykę papieży XI wieku. Aleksander II mianował go kardynałem-archidiakonem.Po śmierci tego papieża Hildebrand został wybrany na stolicę Piotrową 22 kwietnia 1073 roku. Przyjął wtedy święcenia kapłańskie i biskupie. Podjął głęboką reformę Kościoła, pragnąc uniezależnić go od władzy świeckiej. Wypowiedział walkę: symonii (kupowaniu urzędów kościelnych), inwestyturze (wybieraniu przez panujących na stanowiska kościelne m.in. biskupów i opatów) oraz niezachowywaniu celibatu przez duchownych. Na synodzie rzymskim w lutym 1076 roku ekskomunikował króla niemieckiego Henryka IV, który wystąpił przeciw jego dekretom. W rok później w Canossie król jako pokutnik stał przez trzy dni u bram zamku, prosząc papieża o przebaczenie. Grzegorz zdjął z niego klątwę, ale konflikt nie ustał. W 1084 roku Henryk IV zdobył Rzym i osadził w nim antypapieża Klemensa III. Grzegorz VII podczas najazdu schronił się w Zamku Anioła. W kilka tygodni później z odsieczą przyszły wojska normańskie i przymusiły do odwrotu króla niemieckiego oraz antypapieża. Grzegorza uwolniono. Wezwani przez niego sprzymierzeńcy zachowali się jednak jak wrogowie - rabując, niszcząc i paląc. Grzegorz VII został zmuszony do opuszczenia Rzymu. Udał się do Salerno. Tam 25 maja 1085 roku zmarł. Na łożu śmierci wypowiedział słowa, które umieszczono w katedrze przy ołtarzu, gdzie spoczywa: „Umiłowałem sprawiedliwość, a znienawidziłem nieprawość, dlatego umieram na wygnaniu.”

 

AUREOLA NA (TWOJĄ) MIARĘ...

 

Gościmy

•Naszą witrynę przegląda teraz• •4 gości• ••