Parafia Piusa X w Rudzie Śląskiej

Gdzie jesteś

Początek Nasza Diecezja

LogowanieDiecezja
Wydarzenia •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••sobota•, 02 •listopada• 2013 10:28•

Komunikat na rozpoczęcie Roku Życia Konsekrowanego

Drodzy Siostry i Bracia,

Z woli papieża Franciszka od pierwszej niedzieli Adwentu 2014 roku do 02 lutego roku 2016  w całym Kościele będzie trwał Rok Życia Konsekrowanego. Będzie on przeżywany pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”. 

Ogłaszając ten Rok w listopadzie 2013 r. papież powiedział:  „życie konsekrowane jest złożone, jest pełne łaski ale i grzeszności. W tym roku pragniemy uznać i wyznać nasze słabości, pragniemy też z mocą pokazać światu ile wśród nas jest świętości i żywotności. Jak wiele jest świętości ukrytej w naszych domach, klasztorach, ale przez to nie mniej owocnej, która sprawia, że konsekrowani są “żywymi ikonami Boga” po trzykroć Świętego.

W całym świecie żyje obecnie ok. 950 tys. osób konsekrowanych, czyli sióstr zakonnych, braci i ojców, osób należących do Instytutów Świeckich i do Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego. Warto sobie uświadomić że jest ich ponad dwa razy więcej niż kapłanów (410 tys.). Wszystkie te osoby oddają całych siebie na służbę Bogu i ludziom poprzez naśladowanie Jezusa na drodze rad ewangelicznych. Bez ich świadectwa i poświęcenia trudno sobie wyobrazić życie Kościoła. Mówił o tym 2 lutego 2013 roku papież Franciszek:Pomyślmy jednak, co by było, gdyby zabrakło sióstr zakonnych w szpitalach, na misjach, w szkołach. Wyobraźcie sobie Kościół bez sióstr zakonnych! Nie można sobie tego wyobrazić. One są tym darem, tym zaczynem, który prowadzi naprzód Lud Boży.

W Polsce mamy ok. 35 tys. osób konsekrowanych, a to oznacza, że  co tysięczny Polak i Polka jest osobą konsekrowaną. Żyją obok nas i między nami. Od setek lat  modlitwą, pracą i świadectwem  ubogacają życie Kościoła i społeczeństwu. Tak bardzo wrośli w naszą codzienność, iż współcześnie prawie ich nie zauważamy. Niewiele też o nich słychać w mediach, a przecież prowadzone przez nich szpitale, domy opieki społecznej, szkoły i przedszkola, różnorakie dzieła charytatywne, służą nam i naszym rodzinom. Przecież tak wielu z nas korzysta z posługi sakramentalnej osób konsekrowanych, nawiedza prowadzone przez nich sanktuaria, czyta wydawane przez nich książki, słucha i ogląda zakonne media. Nikt z nas nie może też powiedzieć, iż nie jest dłużnikiem sióstr klauzurowych, które modlą się nieustannie i ofiarują swoje życie za nasze zbawienie.

Papież Franciszek dał nam wszystkim bardzo dobrą sposobność, byśmy na nowo odkryli wartość całkowitego poświęcenia się Bogu, którego  świadkami są osoby konsekrowane. Byśmy także lepiej poznali życie i specyfikę powołania tych ludzi, którzy zrezygnowali z kariery, z założenia rodziny, dla większego dobra, jakim jest Bóg. Zachęcamy Was wszystkich, Bracia i Siostry, do większego zainteresowania się życiem osób konsekrowanych. Często blisko waszych domów jest jakiś klasztor, czy dom zakonny. Zainteresujcie się codziennością osób, które w nich żyją, nawiążcie z nimi osobisty kontakt, spróbujcie zrozumieć, dlaczego wybrali taką drogę. Pomoże to w głębszym zrozumieniu własnego powołania oraz odpowiedzialności za dar życia, który otrzymaliśmy wszyscy od Boga.

W ciągu najbliższego roku będzie też wiele wydarzeń, organizowanych po to, byśmy uświadomili sobie lepiej rolę osób konsekrowanych w Kościele. Będziemy mogli poznać bogactwo ich charyzmatów, niezwykłe życie świętych, różnorodność dzieł, które prowadzą. Niech to wszystko prowadzi nas do dziękczynienia Bogu, który nieustannie wzywa kobiety i mężczyzn, by świadectwem życia konsekrowanego potwierdzali głęboką myśl świętej karmelitanki Teresy z Avila, iż „temu, kto posiadł Boga, niczego nie braknie. Bóg sam wystarczy.”

Niech Rok Życia Konsekrowanego, który rozpoczniemy w pierwszą niedzielę adwentu, będzie również okazją do modlitwy za tych którzy realizują swe powołanie w zakonach w Instytutach Świeckich, czy w Indywidualnych Formach Życia Konsekrowanego. Niech będzie czasem modlitwy o nowe, święte powołania do służby Bogu i ludziom we wspólnocie Kościoła.

Bp Kazimierz Gurda
Przewodniczący Komisji ds. Życia Konsekrowanego KEP

16 listopada 2014 r.

•Poprawiony: ••poniedziałek•, 02 •lutego• 2015 22:35••
 
II Synod •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••sobota•, 02 •listopada• 2013 10:28•

Artykuł w trakcie tworzenia

 
Biskupi •PDF• •Drukuj• •Email•
•Wpisany przez Administrator•   
••sobota•, 02 •listopada• 2013 10:27•

Skworc Wiktor

Metropolita Katowicki:

 

Abp Wiktor Skworc

 

Urodził się 19 maja 1948 r. w Bielszowicach.

Święcenia kapłańskie przyjął 19 kwietnia 1973 r. w Katowicach, zaś biskupie – 6 stycznia 1998 r. w Rzymie. Metropolitą Katowickim został 29 października 2011 r. Arcybiskup jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii Kościoła.

 

Aktualnie pełni urzędy:

Arcybiskup Metropolita Katowicki

Wielki Kanclerz wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

W Konferencji Episkopatu Polski:

Przewodniczący Zespołu ds. Finansów w Kościelnej Komisji Konkordatowej

Przewodniczący Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec

Delegat KEP ds. Działalności w Polsce „Kirche in Not” 

 

Wodarczyk biskup

biskup pomocniczy:

 

Adam Wodarczyk – biskup tytularny Pomezanii

 

 

 

Urodził się 3 stycznia 1968 r. w Tarnowskich Górach.

 

Święcenia kapłańskie przyjął 14 maja 1994 r. w Katowicach, zaś biskupie 6 stycznia 2015 r. również w Katowicach.

 

Aktualnie w archidiecezji katowickiej pełni funkcje biskupa pomocniczego, wikariusza generalnego, członka Rady Kapłańskiej, Rady Duszpasterskiej i Kolegium Konsultorów.

W Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji i moderatorem Generalnego Ruchu Światło – Życie.

 

Szkudło biskup

biskup pomocniczy:

Marek Szkudło – biskup tytularny Wigier

 

Urodził się 28 lutego 1952 r. w Tychach.

Święcenia kapłańskie przyjął 23 marca 1978 r. w Katowicach, zaś biskupie 6 stycznia 2015 r. również w Katowicach.

Aktualnie w archidiecezji katowickiej pełni funkcje biskupa pomocniczego, wikariusza generalnego, członka Rady Kapłańskiej, Rady Duszpasterskiej i Kolegium Konsultorów. 

 

Zimoń Damian

 

 

 

Arcybiskup senior:

 

Damian Zimoń

 

Urodził się 25 października 1934 r. w Niedobczycach. Święcenia kapłańskie przyjął 21 grudnia 1957 r. w Katowicach, zaś biskupie 29 czerwca 1985 r. również w Katowicach. Funkcję Abpa Metropolii Katowickiej pełnił od 1985 do 2011 roku. Arcybiskup Senior jest doktorem nauk teologicznych w zakresie liturgiki, doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, komandorem z Gwiazdą Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie.

 

Aktualnie pełni urzędy:

 

Opiekun Duszpasterstwa Głuchych w Polsce, członek Komisji Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski. 

 

Bernacki Gerard

biskup Senior:

 

Gerard Bernacki – biskup tytularny Sala Consilina

 

 

 

Urodził się 3 listopada 1942 r. w Książenicach.

 

Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 1967 r. w Katowicach, zaś biskupie – 16 kwietnia 1988 r. również w Katowicach. W latach 1988 – 2012 pełnił funkcję biskupa pomocniczego w naszej diecezji.

 

Bp Bernacki jest doktorem nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej oraz w zakresie teologii życia wewnętrznego. 

 

 

 

 

 

 

•Poprawiony: ••niedziela•, 12 •czerwca• 2016 13:56••
 


Gościmy

•Naszą witrynę przegląda teraz• •20 gości• ••